Finans Yönetim

Genel Özellikler

Güncel teknoloji kullanılarak nesne yönelimli ve istemci-sunucu mimarisi ile geliştirilmiştir.

 • MS SQL Server veri tabanının gücü, MS SQL Server 2008 , 2012 , 2014 , 2016 ve üzeri ile çalışabilir.
 • Açık veritabanı yapısı ile kendi uygulamalarınıza tam entegre edilebilir.
 • Windows işletim sitemlerinin tümü ile sorunsuz çalışabilir (2003 Server, 2008 Server, 2012 Server,Win7,Win8,Win10 ve üzeri).
 • Terminal Servis hizmetleri üstünde çalışabilir.
 • Havuz lisanslama seçeneği ile terminallere lisans gerektirmeden kurulabilir.
 • Düşük konfigürasyonlu bilgisayarlarda yüksek performans gösterir.
 • Aynı veritabanında, sınırsız sayıda şirket tanımı yapılabilir.
 • Aynı terminalde sınırsız sayıda SysMOND® uygulaması başlatılabilir.

Kullanıcı Dostu Arayüzler ile Rahat Kullanım

 • Modüler yapı ve esnek menü seçeneği.
 • Standart pencerelerin getirdiği kolay ve hızlı kullanım.
 • “Kayıt kopyala / yapıştır” özelliği ile benzer kayıtları (Fatura, irsaliye, sipariş, Cari Kart, Stok kartı v.s.) kolayca oluşturabilme.
 • Bir defa kaydet, her yerde kullan özelliği ile Tekliften > Muhasebeye “Tam Entegrasyon”.
 • Hesap ekstrelerine hızlı ulaşım (herhangi bir ekrandan hesap seçimi yapmaksızın tek tıkla).
 • Hesap ekstrelerinde, “baskı-ön izleme” sırasında, satır bazında hareketin kaynağına ulaşabilme.
 • Liste ekranlarında detaylı arama ve sorgulama seçenekleri.
 • Liste ekranlarında sınırsız gruplama seçeneği, ara toplam ve alt toplam alabilme.
 • Liste ekranlarında oluşan görünümleri aynı şekilde yazdırabilme veya Excel’e aktarabilme.
 • Kullanıcı tanımlı “tuş takımları” oluşturabilme.
 • Birden fazla pencere ile aynı anda çalışabilme, pencereler arası geçiş yapabilme.
 • Form Sihirbazı ile kayıt girişinde sadece istenen alanlara veri girebilme.
logo

Sınırsız Yetkilendirme ve Etkin Güvenlik

Tüm işlemlerde, kullanıcı veya kullanıcı grubu bazında ileri seviye yetkilendirme sağlar.

 • Detaylı kayıt bilgisi tutma (kim – ne zaman girmiş, kim – ne zaman değiştirmiş v.b.).
 • Tüm kayıtların tarihçesini ekran-ekran saklama, izleme ve yazdırabilme seçeneği.
 • Veritabanında tanımlı tüm veri sahalarının kullanıcılar bazında detaylı yetkilendirilebilmesi.
 • Dökuman saklama özelliği sayesinde, işletmeyi ilgilendiren tüm Word, Excel, resim ve faks dosyalarının güvenli bir şekilde veritabanında saklanabilmesi.
 • Sisteme kayıtlı tüm raporları kullanıcılara göre yetkilendirebilme.
 • İstenilen raporlara şifre koyarak yetki dahilindeki kullanıcıların bile görmesini engelleyebilme.
 • Sistemde kayıtlı tüm raporların sorgulanma, ön izlenme ve yazdırılma tarihçelerinin alınabilmesi.

Sınırsız Raporlama ve Analiz Desteği

Hızlı, esnek ve detaylı raporlama motoru.

 • Tüm raporlar açık kaynak kodludur, bu sayede sistemde yer alan tüm raporlarda istenilen değişiklik rahatlıkla yapılabilir.
 • Raporlamada 5 değişik dil seçeneği sunulmaktadır (SQL, Pascal, C++,Basic ve Java).
 • Bir raporun tasarım modunda, farklı herhangi bir veri tabanına(Oracle, Access, DBase, Foxpro v.s.) bağlantı yapabilme.
 • Bir rapora istenilen sayıda “Filtre şablonu” oluşturabilme.
 • Raporlama sırasında verilen filtre ve kriterlerin otomatik olarak saklanması ve istendiğinde tekrar kullanılabilmesi.
 • Tüm rapor, fiş ve defterlerde “Dot Matrix- Nokta Vuruşlu” yazıcı kullanabilme.
 • “Görsel Sorgu Sihirbazı” ile SQL bilgisine ihtiyaç duymadan ileri seviye “SQL sorguları” oluşturabilme.
 • “Kayıt Bilgisi” sayesinde veritabanı yapısını ezberlemeye gerek kalmaksızın, listeler üzerinde otomatik olarak oluşan SQL cümlelerini kopyalayarak diğer uygulamalarda (Excel v.s.) kullanabilme.
 • Yıllara dayalı, karşılaştırmalı analiz raporları alabilme ve oluşturabilme.
 • Liste ekranlar üzerinde iken mevcut kayıtları, Excel süz tarzında filtreleyip baskı ön izleme yaparak yazdırabilme.
 • Listeler üzerinde sağ tıklayarak, herhangi bir alıcı, satıcı, stok, kasa, banka v.s. hesabı için önceden hazırlanmış analizleri ve özet tabloları izleyebilme ve yönetebilme.

Gelişmiş Yardım Sistemi

 • CHM tipi yardım dosyaları.
 • Görsel yardım sistemi sayesinde neyin nasıl yapıldığını görerek öğrenme imkanı.
 • Görsel yardım sayesinde kendi personelinizin eğitimi için oluşturduğunuz video ve flash animasyonlarını sisteme ilave edebilme imkanı.
 • Uzak yardım seçeneği ile istediğiniz bir servis görevlisinden online yardım alabilirsiniz.
tr_TR
Konuşmaya Başla
Size nasıl yardımcı olabilirim ?