Barkod OT VT Ürünleri Nedir ?

OT/VT Otomatik Tanıma ve Veri Toplama adı verilen, insan müdahalesi olmadan nesnelerin otomatik olarak tespit edilmesi, onlar hakkında veri toplanmasıdır. Bu verilerin bilgisayar sistemlerine doğrudan giriş yapılması işlemidir. Orijinal ismi AIDC – Automatic Identification and Data Capture’ dir.

Barkod OT VT Ürünleri Otomatik tanımlama sistemlerinin amacı verimliliği arttırmak, girilen verilerin hatalarını azaltmak, personeli el ile yapılan sayma işlemlerden kurtarmaktır. Böylelikle zamandan tasarruf yaparak daha kayda değer işler yapmasına olanak tanımaktır.

Otomatik Tanımlama Veri Toplama’ da birçok teknoloji mevcuttur. Bunlar; barkodlar, akıllı kartlar, sesli tanımlama, bazı biyometrik teknolojiler (retina taraması), optik karakter tanımlama ve radyo frekanslı tanımlamadır.

Üstün çözümleri ile perakende, saha satış, saha servis, üretim, ulaştırma ve lojistik, sağlık ve depo çözümleri sektörlerindeki tüm değer zinciri boyunca süreçlerin verimliliğini ve kalitesini artırmaya yardımcı olur.

Otomatik Tanımlama / Veri Toplama Çözümleri (OT/VT)

Günümüz piyasa şartlarında perakende sektöründeki işletmeler, yoğun rekabet koşullarında zorlanmalarına rağmen sürekli olarak rakiplerine göre öncü olmaktadır. Bunu sağlayabilmek içinde güncel teknolojiyi takip ederek bunu işletmelerine uyarlamak ve yeni teknolojinin sayesinde kolay ve doğru veriler ile yürüyen işletmeler oluşturma çabasındadır. Otomatik Tanımlama / Veri Toplama (OT/VT) sistemleri de firmaların bilgilerini toplayıp işlemelerini sağlamaktadır.

Tüm sonuçlar7 gösteriliyor