Loadceller  bir kuvveti elektrik sinyali hâline dönüştürmek için kullanılan dönüştürücüdür.

Bu dönüşüm dolaylı ve iki aşamada olur. Mekanik bir düzenleme ile, algılanan kuvvet bir gerinim ölçerin şeklini değiştirir.

Gerinim ölçer şekil değişikliğini bir elektrik sinyali olarak ölçer.

En basit tanımı ile load cell üzerine uygulanan fiziksel kuvveti elektrik sinyali olarak çıktılayan bir sistemdir.

Yapı yay elemanı olarak adlandırılanözel olarak seçilmiş ve şekil verilmiş, metal gövde ile strain gage’lerle kurulmuş bir wheatstone köprüsünden oluşur.

Yay elemanı üzerine kuvvet uygulandığında load cell gövdesi üzerinde bir yer değiştirme (deplasman) ortaya çıkar. Yay elemanında meydana gelen bu yer değiştirme strain gage’ler ile öncelikle bir empedans değişimi olarak algılanır ve wheatstone köprüsü üzerinden bir elektrik sinyali olarak çıktılanır.

Elde edilen bu sinyal mikroişlemci tabanlı bir göstergede işlenerek kuvvet ya da ağırlık bilgisi olarak gösterilir.

Kolon baskı tipi (Compression column type) Tır kantarları ve Yüksek kapasiteli tartımlarda

Çift Lama tipi (Double Shear Beam) Tır kantarları ve Yüksek kapasiteli Silo ve Tanklarda

Lama tipi (Shear beam) Paltform Basküllerde

Kollu tip (Pancake) Kuvvet Test Makinalarında

S tipi (S type) Test Makinaları ve Mekanik kantarların elektroniğe dönüştürülmesinde

Gergi tipi (Web tension) Kumaş dokuma makinaları, Matbaa makinaları gibi merdanelerin gerginliğinin ölçülmesinde

Tek noktalı (Single point) Düşük kapasiteli platform basküller ve terazilerde

Yük Hücrelerinde 4 telli kablo bulunur bunlardan ikisi enerji vermek için giriş diğer ikiside sinyal çıkış uçlarıdır, Yük Hücreleri genelde girişlerde 400 ohm çıkışlarda ise 350 ohm empedansa sahiptir, son yıllarda yüksek dirence sahip strain gauge lerin üretilmesi ile birlikte üretilen 700 ohm ve 1000 ohm empedansa sahip olanlarınada sıkça rastlanılmaktadır.

Tüm sonuçlar4 gösteriliyor